Предложения отдыха
BG
ENG
DE
RU
PL
 
  Болгария
  История и культура
  Туристическая информация
  Черное море
  Река Дунай, Предгорие
  Стара планина - Балканы
  Витоша, Струма
  Долина Роз, Фракия
  Рила, Пирин
  Родопы

  100 туристкие обекты
  Фракийские сокровища
  Болгарские монастиры
  Мировое наследие
  Бальнеолечение
  Деревенский туризм
  Охота и рыболовство
  Экологический туризм

  София
  Варна
  Пловдив
  Бургас

  Фотогалерия
  Карта сайта
  Свяжитесь с нами
Лов и риболов - ежегодно в страната идват да опитат точния си мерник около 3000 чуждестранни ловци, по-голяма част от които са традиционни посетители. Повече от 110 ловни резиденции, хижи, домове и заслони предлагат настанителната база за любителите на лова и риболова.

Горските стопанства осигуряват чудесна атмосфера за бизнес срещи, семеен туризъм и конен туризъм. Наред с това има възможности за еко туризъм и фотосафари, както и посещения на природни и исторически забележителности в околността. За запазване на генофонда са обособени 37 дивечовъдни станции.

Рибното богатство на България също е голямо и разнообразно. Ежегодно се произвеждат и разселват около 500 000 рибки за зарибяване на водоемите. Много лесничейства, както и Черноморския бряг предлагат възможности за риболов.


 
2005-2022 BgTourInfo © All Rights Reserved