Предложения за туризъм Включване в сайта WIFI Bulgaria Info
BG
ENG
DE
RU
PL
 
  За България
  История
  Туристическа информация
  Черно море
  Река Дунав и Предбалкана
  Стара планина - Балканът
  Витоша и Струма
  Средна гора и Тракия
  Рила и Пирин
  Родопите

  100 туристически обекта
  Съкровищата на траките
  Българските манастири
  Паметници на UNESCO
  SPA курорти
  Селски туризъм
  Ловен туризъм
  Еко - туризъм

  София
  Варна
  Пловдив
  Бургас

  Фотоалбум
  Карта на сайта
  Партньорска програма
  За нас
Плевен, Луковит
Велико Търново, Арбанаси, Г. Оряховица
Видин, Козлодуй, Кула
Шумен, Плиска, В. Преслав, Мадара
Свищов, Природен парк Персина
Манастирите край Велико Търново
Силистра, Тутракан, Сребърна
Търговище, Разград, Исперих, Свещари

Силистра (51 000 жители) е на брега на Дунав на 440 км. от София, 120 км. от Русе и 140 км.от Варна. Първото писмено известие за града е от император Траян през 106 г. за крепоста Дуросторум, защитаваща империята северно от Дунав. Дуросторум е голямо административно и стопанско селище и митническа станция. Около 600 г. се заселват славяните севери и дават ново име на града - Дръстър, станал важен български център, първия български град - седалище на Епископ.

В 1391 г. Дръстърската крепост е завладяна от турците. В Силистренския санджак влизат десет града от Поморие до устието на Дунав. От 1913 г. е в територията на Румъния. Отново е в България след Крайовската спогодба от 1940 г. След 1945 г. градът е административен център на Крайдунавска Добруджа. След 1970 г. започва да се развива и промишлеността.

Историческият музей разполага с ценни паметници от праисторическата, античната и средновековна епохи, сред които има уникални експонати от римския период, както и колона на хан Омуртаг. Етнографският музей представя южнодобруджанска култура от ХVІІІ и ХІХ век

Крепоста "Меджиди табия" е южно от Силистра и е най-запазена от турската крепост, играла важна роля в руско-турските войни от XIX век. Системата от военни укрепления е дело на немския военен инженер Хелмут фон Молтке, посетил града през 1837 г. Крепостта е градена през периода 1841-1853 г. През 1847 г. е посетена от султан Абдул Меджид и тя е наречена на негово име. Със сражение и обсада на крепостта през 1853 г. започва Кримската война.

Езерото Сребърна е край река Дунав на 16 км от Силистра. То е главна "спирка" по Via Pontiсa - трасето на прелетните птици между Северна Европа и Централна Африка. Резерват от 1948 г. Дълбочината му е между 1 и 3 м. и е обрасло с тръстика. Много тукашни растения и животни са рядкост за Европа. Условията са рай за пернатите, гнездят над 180 вида птици, като някой са застрашени от изчезване. Към резервата има музей и екологична станция. Сребърна е включена в Рамсарската конвенция за опазване на влажните зони с международно значение. Обявена е за биосферен резерват и паметник на световното културно наследство и природните забележителности на ЮНЕСКО.

Тутракан (12 000 жители) е на стръмен хълм над Дунава, важно пристанище на 60 км от Русе. Възниква през I век като римски кастел, по-късно важна крепост Трансмариска. Българското селище Тутракан възниква със създаването на българската държава, пада под турска власт през 1388 г. след продължителна обсада. Тутракан се отличава и с красива архитектура. Църквата “Свети Николай”, (1865 г.) е с изключителна архитектура, красивата дърворезба на царските двери, иконостасът и стенописите от майсторите на Тревненската школа.

През своето хилядолетно съществуване Тутракан е свързан с риболова, плетенето на рибарски мрежи и лодкарските работилници. В началото на века в Тутракан има повече от 5000 рибари. "Рибарската махала” е съхранена в своя автентичен вид, с рибарските мрежи, лодкарските работилници и рибарските къщи. Единственият по поречието на р. Дунав етнографски музей "Дунавски риболов и лодкостроене" е открит през 1974 г. Впечатляваща е снимката на близо 400-килограмова моруна.

Военната гробница е паметник-костница на загиналите по време на голямата битка за Тутраканската крепост (1916 г.). В мемориала са положени костите на повече от 8000 войници и офицери - българи, румънци, немци.
 
2005-2022 BgTourInfo © All Rights Reserved