България, Туристическа, Информация
Предложения за туризъм Включване в сайта WIFI Bulgaria Info
BG
ENG
DE
RU
PL
 
  За България
  История
  Туристическа информация
  Черно море
  Река Дунав и Предбалкана
  Стара планина - Балканът
  Витоша и Струма
  Средна гора и Тракия
  Рила и Пирин
  Родопите

  100 туристически обекта
  Съкровищата на траките
  Българските манастири
  Паметници на UNESCO
  SPA курорти
  Селски туризъм
  Ловен туризъм
  Еко - туризъм

  София
  Варна
  Пловдив
  Бургас

  Фотоалбум
  Карта на сайта
  Партньорска програма
  За нас
България е с територия 110 990 км2. Намира се в източната част на Балканския полуостров. Граничи със:
  • Румъния - 609 км
  • Сърбия - 341 км
  • Македония - 165 км
  • Гърция - 493 км
  • Турция - 259 км
  • Черно море - 378 км
Държавно устройство - Парламентарна република

Държавен глава - Президент, избиран чрез пряко гласуване за срок от 5 г.

Законодателен орган - Народно събрание (Еднокамарен Парламент) от 240 народни представители с 4-годишен мандат.

Изпълнителен орган - Министерски съвет, избиран от Народното събрание по предложение на Министър-председателя, на когото Президентът възлага съставяне на правителството.

Административно деление - 28 области.

Население - 7 930 000 души, с гъстота 74.3 жители на км2. Средната продължителност на живота за мъже - 68 години,а за жените - 75 години. Извън страната живеят над 2 млн. българи, главно в Украйна, Молдова, Русия, Румъния, Югославия, Гърция, Македония, САЩ, Канада и др.

Столица - София (1 170 000)

Големи градове - Пловдив (340 000), Варна (320 000), Бургас (210 000), Русе (180 000), Стара Загора (170 000), Плевен (150 000), Сливен (135 000), Добрич (100 000).

Официален език е българският.
  • Българи - 85,8 %
  • Турци - 9,7 %
  • Цигани - 3, 4%
  • Други - 1,1 %

   Християни - 87 %
  • Православни - 96,8 %
  • Католици - 0,6 %
  • Протестанти - 0,2 %
  • Униати - 0,1 %
  • Други - 0,3 %

   Мюсулмани - 12,7 %
  • Сунити - 92,9 %
  • Шиити - 7,1 %
Парична единица - Лев (Lv) = 100 стотинки

Релеф:Почти цяла Северна България е заета от Дунавската равнина, а на изток са Лудогорското и Добруджанското плато. Южно от тях по цялата дължина на страната преминава планинската верига Стара планина (Балкан) с най-висок връх Ботев (2 376 м), на юг е по-ниската Средна гора.

Между двете планини са Задбалканските котловини - Софийска, Пирдопска, Карловска, Казанлъшка (Долината на розите). Централните части на Южна България са заети от Горнотракийската низина.

На юг и югозапад са най-високата на Балканския полуостров планина Рила, с най-висок връх Мусала (2 925 м); Пирин с връх Вихрен (2 914 м); Родопи с връх Голям Перелик (2 191 м); Витоша с Черни връх (2 290 м); Осоговска планина с Руен (2 251 м); Беласица с връх Радомир (2 029 м) и др.

Черноморското крайбрежие на изток в голямата си част е ниско, с обширни пясъчни ивици.

Главни реки: Дунав (470 км, гранична с Румъния), Огоста, Искър, Вит, Осъм, Янтра (притоци на Дунав), Камчия (влива се в Черно море), Марица, Места, Струма (в Егейско море).

Климат: умереноконтинентален, на юг - преходносредиземноморски.
Средните температури за януари са от -2 до 2оС в равнините и до -10оС в планините. За юли от 19-25оС в равнините и около 10оС във високите части. Валежи - 450-600 мм в равнините, до 1300 мм в планините.

Растителност: Широколистни и иглолистни гори покриват 30 % от територията на страната. Над 1 700 м надморска височина - планински ливади и пасища.

Стопанство: Индустриално - аграрна страна. Има ограничени запаси от полезни изкопаеми: железни, оловно-цинкови, медни, уранови руди, въглища, мрамор и др. Водещи промишлени отрасли: цветна и черна металургия, машиностроене, химическа, нефтопреработвателна, циментова, дървообработваща, текстилна, обувна, хранително-вкусова.

Селско стопанство: Обработваемите земи са 50 % от територията на страната. Главни култури: пшеница, царевица, ечемик, слънчоглед, тютюн, захарно цвекло, лозя, плодове, зеленчуци и др. Има традиции в отглеждането на маслодайна роза (около 1 т. розово масло/год.), лавандула, мента и др. Животновъдство: едър рогат добитък, свине, овце, домашни птици.

Транспорт: Шосета - 37.3 хил. км; ж.п. линии - 6.5 хил. км (65 % електрифицирани). Главни пристанища на Черно море - Варна и Бургас; на река Дунав - Русе, Лом, Видин, Силистра и др. Международни летища - София, Варна, Бургас, Пловдив.

Герб

Знаме

София, Парламент
Варна, Черно море
Златни пясъци, Черно море
Калиакра, Черно море
Балкан, Стара планина
Рила
Мусала, Рила
Пампорово, Родопите
Боровец, Рила
2005-2022 BgTourInfo © All Rights Reserved