Nasze propozycje
BG
ENG
DE
RU
PL
 
  Bułgaria
  Historia
  Informacja turystyczna
  Morze Czarne
  Dunaj i Region Podbałkański
  Góry Stara Płanina Bałkan
  Witosza i Dolina Strumy
  Dolina Róż i Trakia
  Góry Riła i Pirin
  Góry Rodopy

  100 miejsc turystycznych
  Tracy
  Bułgarskie klasztory
  Zabytki
  Źródła wód mieralnych
  Wczasy na Wsi
  Turystyka Łowiecka i
  Wędkarska
  Turystyka Ekologiczna

  Sofia
  Warna
  Płowdiw
  Burgas

  Foto-album
  Mapa strony
  Informacje o nas
Plewen, Lukowit
Weliko Tyrnowo, Arbanasi, Gorna Oriahowica
Widin, Kozłoduj, Kuła
Szumen, Madara, Pliska, Weliki Presław
Swisztow, Park "Persina"
Klasztory w pobliżu Weliko Tyrnovo
Silistra, Tutrakan, Srebyrna
Park "Rusenski Łom", Skalne monastery

Szumen to miasto założone przed 3200 laty. Prawdopodobnie jego nazwa jest związana ze słowem "szuma" miejsce wśród gęstych lasów. Jest to kołyska bogatej kultury duchowej i materialnej trackiej, rzymskiej, bizantyjskiej i bułgarskiej. Szczególnie aktywny okres rozwoju kulturalnego przypada na bułgarski Złoty Wiek. Do XV w. Miasto znajdowało się na płaskowyżu, otoczone umocnieniami. Po wyprawie krzyżowej Władysława Warneńczyka i Janosza Huniadego w 1444 r. twierdza została zburzona.

Miasto było przeniesione na obecne miejsce. Szumen jest jednym z centrów bułgarskiego Odrodzenia. W mieście tym odbyła się pierwsza w Bułgarii uroczystość poświęcona braciom Św. Cyrylowi i Metodemu, a także pierwsze przedstawienie teatralne. W 1818 r założono tutaj pierwszą szkołę podstawową a w 1856 r. Pensję dla Panien i "czitaliszte" (świetlica i czytelnia). W r. 1846 zorganizowano amatorskie kolektywy szkolne, a w 1850 r. - orkiestrę symfoniczną. Po wyzwoleniu z niewoli tureckiej miasto w dalszym ciągu jest centrum administracyjnym, przemysłowym i kulturalnym.

Hotele w Miasto

Tombul Meczet (Sheriff Halil Pasza) jest drugim co do wielkości świątynia muzułmańskiej, działając na Półwyspie Bałkańskim. Nazwa budynek pochodzi od kształcie kopuły, został zbudowany z 1740 by 1744. Wzięło udział szkoły, wysoki mężczyzna szkoły i madrasy. Dziedziniec meczetu jest arcade, ze względu na kształt łuków dwanaście pokoi, które go otaczają, minaret ma 40 metrów wysokości.

Park Przyrody "Szumensko Płato" łączy w sobie piękno przyrody, bogatą historię i przeszłość kulturalną. W 1980 r. miejsce to otrzymało statut strefy chronionej. Najwyższym miejscem 502 m n.p.m. jest miejscowość "Tyrnow Tabija". W Parku jest ok. 60 pieczar, największa z nich to "Biserna" Perłowa dwupoziomowa, o długości ok. 2,6 km. Wiele jaskiń służyło jako schronienia. W miejscowości "Wisoka Poliana" są dobrze zachowane pozostałości umocnień ziemnych. Na skłonach Płaskowyżu Szumeńskiego zachowały się monastery skalne, cerkwie i cele klasztorne z czasów Drugiego Carstwa Bułgarskiego (XII XIV w.).

Szumensko Płato zajmuje strategicznie ważne miejsce, będące przyczyną jego dużej roli w bułgarskiej przeszłości. Twierdza szumeńska ("Stare Miasto") wznosi się we wschodniej części płaskowyżu. W rezerwacie archeologicznym są usytuowane obiekty o charakterze umocnień, architektura sakralna i miejska. Park przyrody "Szumensko Płato" jest często odwiedzanym miejscem wypoczynku, sportu i turystyki. Jest tu wiele schronisk turystycznych z miejscami na ogniska. Można tu uprawiać turystykę ekologiczną, mającą na celu poznanie przyrody i kultury, rowerową, jaskiniową i t.d.

Twierdza Szumenska jest oddalona o 3 km od centrum miasta. Jest to bardzo dobrze zachowany i o dużym znaczeniu zabytek historyczny. Pochodzi z epoki wczesnego i późnego antyku, a w Średniowieczu była dobudowywana. Awarzy i Słowianie ją burzą, a bułgarski chan Omurtag ją odbudowuje.

Założyciele Państwa Bułgarskiego został odsłoniąty 28.11.1981 r. aby upamiętnić 1300-lecie państwa bułgarskiego. Szmbolicznie ukazuje on najważniejsze momenty z historii Pierwszego Carstwa Bułgarskiego od chana Asparucha do chana Simeona. Kompozycja pomnika to osiem płyt betonowych ustawionych pod różnymi kątami, które tworzą dwie niezamknięte sale. Pomnik ma ogromne rozmiary.

Nowy Pazar znajduje się we wschodniej części obszaru, 25 km od Szumena i 70 km na zachód od Warny. Z dawnych czasów tych ziem jest bubbling życia są dowody. Ich plemion i narodów zamieszkujących obszar od epoki kamienia do późnego średniowiecza. Imponujący złote ozdoby znalezione w przydrożne rozliczenia, duża twierdza wieku IV-VI. Nowi Pazar jest wymieniony w związku z kampanią Władysława Warneńczyka w 1444, jak twierdzy, który został spalony. W XVII w. został odbudowany jako stacją na drodze Warna - Ruse, który różni się od drogi do Szumena. W warsztatach rzemieślniczych są wozy, beczki, itp. Wzrost jak ośrodek przemysłowy związany jest z roślin porcelany i szkła "Kitka" miał miejsce w 1924 roku jako cegielni, a od 1935 roku rozpoczęła produkcję fajansu i terakoty.

Hotele w Miasto

Madarski konnik znajduje się w rezerwacie archeologicznym "Madara", 1,5 km od miejscowości Madara. Znajduje się on pod ochroną UNESCO. Unikalny skalny relief jest symbolem potęgi ówczesnego państwa bułgarskiego. Wyciosany został na wysokości 23 m w potężnej, prostopadłej ścianie skalnej. Płaskorzeźba przedstawia, naturalnych rozmiarów, jeźdźca na koniu, psa, podążającego za nim i przebitego kopią lwa pod przednimi kopytami konia. Wokół postaci jeźdźca widać wyryte napisy. Rzeźba pochodzi z okresu prabułgarskiego i sądzi się, iż przedstawia chana Terweła.

Pliska - Pierwsza Stolica BuŁgarii. W odległości 2 km. od dzisiejszego miasta wznoszą się imponujące ruiny starej Pliski. Pierwsza stolica Naddunajskiej Bułgarii była założona w 681 r. przez chana Asparucha. Pliska składała się z trzech okrężnych murów obronnych. Miasto Zewnętrzne było ogrodzone przez rów z wałami obronnymi. Prawie w centrum znajdowała się wewnętrzna warownia z solidnymi kamiennymi ścianami. W każdej ze ścian oraz w ich narożach była brama i baszta obronna. Trzecią strefą obronną był mur otaczający Miasto Wewnętrzne. Duży Zamek jast najlepiej zachowaną budowlą Miasta Wewnętrznego. Został on wzniesiony przez chana Omurtaga, który przekształcił Pliskę w jedno z największych ówczesnych miast wschodnio-europejskich. Mały Zamek był rezydencją chana, w odróżnieniu do Dużego był on bogatszy i wspanialszy.

Weliki Presław był stolicą Carstwa Bułgarskiego od 893 do 969 r., w epoce największego rozkwitu Bułgarii i jej wspaniałości. Został założony w czasach chana Omurtaga (814 831). Stolicą ogłosił go chan Simeon (893 927), który przekształcił go w największe miasto Europy Południowo-wschodniej. Weliki Presław miał taką samą konstrukcję bram, baszt i murów obronnych, jak Pliska. Otoczony był takimi samymi podwójnymi umocnieniami. Zamiast typowej dla ówczesnej Bułgarii fosy, posiadał dodatkową mocną ścianę obronną. Są to spotykane po raz pierwszy w Europie podwójne fortyfikacje.

W 969 r. Weliki Presław został podbity przez księcia Swetosława z Kijowa, a w 971 i w 1186 r. miasto było podłożone na niszczący wpływ władzy bizantyjskiej, i otrzymało nazwę Joanopolis. W 1388 r. miasto podbili i zburzyli Turcy. W 1993 r. została mu przywrócona dawna nazwa Weliki Presław.

Hotele w Miasto

Presławski skarbiec zawiera ponad 150 drogocennych ozdób, guzików i aplikacji naszywanych na drogich szatach. Jest to jedno z największych i najbardziej interesujących bułgarskich odkryć archeologicznych. Odkrycie archeologiczne ustanowiło pewne ważne fakty związane ze zdobyciem miasta w 972 r. przez Bizantyńczyków okazało się, że drogocenne przedmioty zostały wtedy schowane w murowanym piecu w niepozornym domu biedaków. Znalezisko obejmuje ozdoby kobiece z X w. wykonane w Konstantynopolu i w Presławiu, a także elementy z III VII w.

Patlejnski monaster to klasztor średniowieczny (IXX w.) w rezerwacie "Patlejna", jest częścią Narodowego Rezerwatu Archeologicznego "Weliki Presław". Tu znajdowała się siedziba znanych pisarzy z Presławskiej Szkoły Literackiej, jak i ośrodek wyrobu presławskiej, bogato zdobionej ceramiki i wyrobów ze szkła. Istnieje przypuszczenie, iż w tym klasztorze osiadł Sw. Car Borys I, po zrzeczeniu się tronu. Jest tu cerkiew z kopułą i wieżami, z bogato zdobionymi mozaikami ścianami. Znana ikona Sw. Teodora Stratiłata to piękna ceramiczna mozaika.

 
2005-2010 BgTourInfo © All Rights Reserved