Nasze propozycje
BG
ENG
DE
RU
PL
 
  Bułgaria
  Historia
  Informacja turystyczna
  Morze Czarne
  Dunaj i Region Podbałkański
  Góry Stara Płanina – Bałkan
  Witosza i Dolina Strumy
  Dolina Róż i Trakia
  Góry Riła i Pirin
  Góry Rodopy

  100 miejsc turystycznych
  Tracy
  Bułgarskie klasztory
  Zabytki
  Źródła wód mieralnych
  Wczasy na Wsi
  Turystyka Łowiecka i
  Wędkarska
  Turystyka Ekologiczna

  Sofia
  Warna
  Płowdiw
  Burgas

  Foto-album
  Mapa strony
  Informacje o nas
Sofia
Witosza
Kjustendił, Osogowo, Dupnica, Newestino
Bankia, Słiwnica
Sandanski
Pernik, Żleb rzekę Erma, Zemenski monaster

Błagoewgrad (ludn. 80 000) to największe miasto Południowo-Zachodniej Bułgarii. Leży u podnórza Południowo-Zachodniej Riły, nad rz. Błagoewgradzką Bistricą, która jest dopływem Strumy. Jest oddalony od Sofii o 100 km na południe. Błagoewgrad jest stolicą regionu i Pirinskiej Macedonii. Na terenie miasta jest 30 źródeł wody mineralnej o temp. 55îŃ. Mają tu siedzibę: Południowo-Zachodni Uniwersytet im. Neofita Rilskiego, Uniwersytet Amerykański, Półwyższe Studium Elektroniki i Mikroelektroniki.

Region ten był zamieszkały jeszcze w epoce późnego kamienia. Osada tracka Skaptopara może się pochwalić napisem z 238 r. W dokumentach tureckich z 1502 r. miasto jest wspomniane pod nazwą Pazariszte. W końcu XVIII w. miasto stało się dużym centrum handlowym i rzemieślniczym. Po Kongresie Berlińskim (1878) pozostało ono w granicach Imperium Tureckiego i rozwijało się jako centrum bułgarskiego ruchu oporu. Zostało wyzwolone dopiero podczas Wojny Bałkańskiej – 5.10.1912 r.

Błagoewgrad ma wiele zabytków i obiektów kultury. Muzeum historyczne znajduje się w dzielnicy „Warosza”. Interesujące są Dom-Muzeum „Georgi Izmirliewa - Makedonczeto”, galerie sztuki, cerkiew „Wniebowzięcia NMP", dzielnica w stylu bułgarskiego Odrodzenia „Warosza”. Miasto ma piękne centrum z marmuru i pomniki poległych w walkach o wyzwolenie. W dolinie rz. Błagoewgradzkiej Bistricy rozciąga się park „Baczinowo”. Tutaj w czerwcu odbywa się festiwal miejski.

30 km od miasta,w północno-zachodniej Rile, mieści się uzdrowisko „Bodrost”. Znajduje się tutaj najstarszy rezerwat roślinności igłolistnej „Parangalica”, a także ruiny twierdzy antycznej z nekropolem. W kierunku północno-zachodnim leży wieś Stob znana dzięki „Stobskim Piramidom”, oryginalnym tworom ziemnym ze skalnymi blokami na szczytach. Ruiny twierdz są także w okolicy wsi Klisura, Leszko, Gabrowo i Cerowo. Pię ćwe wsiach Pokrownik, Leszko, Bistrica i in. 
2005-2010 BgTourInfo © All Rights Reserved