Nasze propozycje
BG
ENG
DE
RU
PL
 
  Bułgaria
  Historia
  Informacja turystyczna
  Morze Czarne
  Dunaj i Region Podbałkański
  Góry Stara Płanina – Bałkan
  Witosza i Dolina Strumy
  Dolina Róż i Trakia
  Góry Riła i Pirin
  Góry Rodopy

  100 miejsc turystycznych
  Tracy
  Bułgarskie klasztory
  Zabytki
  Źródła wód mieralnych
  Wczasy na Wsi
  Turystyka Łowiecka i
  Wędkarska
  Turystyka Ekologiczna

  Sofia
  Warna
  Płowdiw
  Burgas

  Foto-album
  Mapa strony
  Informacje o nas
Płowdiw
Pazardżik, Warwara, Batkunski monaster
Stara Zagora, Nowa Zagora, Czirpan
Kazanłyk
Kałofer, Paweł Bania
Chaskowo, Dimitrowgrad, Swilengrad
Karłowo, Bania
Panagiuriszte, Strełcza
Kopriwsztica, Klisura, Szczyt Bogdan
Sopot  

Srednogorie to kraina charakteryzująca się bogactwem leczniczych wód mineralnych. Jest tu wiele wspaniałych kurortów balneologicznych, najbardziej znane to Hisaria, Bania, Strełcza, Paweł Bania, Starozagorski Mineralni Bani i in. W Srednogorie znajdują się sztuczne zbiorniki wodne: Topolnica, Duszancy, Piasycznik, Koprinka i Żrebczewo. Jest kilka interesujących marszrut turystycznych na najwyższy szczyt tego pasma – Bogdan (1604 m n.p.m.) i in.

Region ten jest też wyjątkowo bogaty w pomniki historii i kultury – miejscowości związane z walką narodu bułgarskiego o „Oswobożdenie” - wyzwolenie z niewoli tureckiej. Są to: Kopriwsztica, Panagiuriszte, Oboriszte, Strełcza i in. Wyjątkowo zajmujące są grobowce trackie znalezione w tym regionie. W ostatnich latach zrobiono tu wiele odkryć archeologicznych, niektóre z nich wprost zrewolucjonizowały wiedzę o historii Antyku.

Nizina Gornotrakijska ma równinne ukształtowanie geograficzne, gęste zaludnienie i bogatą przeszłość historyczno-kulturalną. Na nizinie Gornotrakijskiej jest wiele śladów kultury Traków: Karasura (koło miasta Czirpan), grobowce Mezek i Neutzikon (w okolicach Swilengradu), mogiła w Karanowo (okr. Starozagorski). Koło miejscowości Kostenec zachowało się 36 kurhanów, 20 nekropoli, pozostałości 11 osad antycznych, 6 osad z epoki rzymskiej i 8 z Późnego Średniowiecza. Obecność leczniczych wód mineralnych w tych stronach spowodowała rozwój turystyki balneologicznej w centrach uzdrowiskowych – Chaskowskite Mineralni Bani, Mericzleri, Strałdża, i wielu innych.

Największym miastem Tracji jest Płowdiw. Powstał on u podnóża sześciu wzgórz (zwanych „tepeta”) wtedy, kiedy powstały Troja i Mykeny. Czarujące są ciasne uliczki Starego Płowdiwu z dawną zabudową, cerkwie, muzea i pomniki architektury. Interesujący jest też Pazardrzik ze swym muzeum historycznym i etnograficznym, jak i przedhistoryczny grobowiec znany jako „Płoskata Mogiła”.

Stara Zagora robi wrażenie swą wielowiekową historią. Cała centralna część miasta jest chronioną strefą architektoniczną. W pobliżu miasta Chaskowa leży przedhistoryczna osada Kłokotnica, gdzie wznosi się „Asenowata Mogiła”, kopiec usypany na cześć zwycięstwa cara Iwana Asena nad Teodorem Komninem. W Jambole znajdują się pomniki kultury - meczet „Eski Dżamija” , cerkiew „Sw. Georgi” oraz malowniczy park na brzegu rz. Tundży. Niedaleko tego miasta jest rezerwat archeologiczny „Kabile” – ruiny antycznego miasta trckiego.

 
2005-2010 BgTourInfo © All Rights Reserved