Nasze propozycje
BG
ENG
DE
RU
PL
 
  Bułgaria
  Historia
  Informacja turystyczna
  Morze Czarne
  Dunaj i Region Podbałkański
  Góry Stara Płanina Bałkan
  Witosza i Dolina Strumy
  Dolina Róż i Trakia
  Góry Riła i Pirin
  Góry Rodopy

  100 miejsc turystycznych
  Tracy
  Bułgarskie klasztory
  Zabytki
  Źródła wód mieralnych
  Wczasy na Wsi
  Turystyka Łowiecka i
  Wędkarska
  Turystyka Ekologiczna

  Sofia
  Warna
  Płowdiw
  Burgas

  Foto-album
  Mapa strony
  Informacje o nas
Plewen, Lukowit
Weliko Tyrnowo, Arbanasi, Gorna Oriahowica
Widin, Kozłoduj, Kuła
Szumen, Madara, Pliska, Weliki Presław
Swisztow, Park "Persina"
Klasztory w pobliżu Weliko Tyrnovo
Silistra, Tutrakan, Srebyrna
Park "Rusenski Łom", Skalne monastery

Widin jest ważnym centrum administracyjnym i portem na Dunaju. O bogatej historii miasta świadczą zachowane twierdze "Baba Wida" i "Kaleto", dawna siedziba tureckich władz, gospoda, meczet z biblioteką tureckiego dostojnika Osmana Pazwantogłu, cerkiew katedralna "Sw. Dymityr" i inne. W okolicy jest wiele zabytków z czasów, kiedy byli tu Rzymianie. W miasteczku Kuła wznoszą się pozostałości twierdzy rzymskiej "Kastra Martis", a we wsi Arczar ruiny antycznego miasta - "Racjarija".

Plewen to położone w centralnej części Równiny Dunajskiej miasto okręgowe. Znajdują się tu ruiny rzymskiego miasta Ulpia Eskus, twierdzy Storgozja i ogromna Plewnska Panorama upamiętniająca 5-miesięczne zmagania obrońców bułgarskiej niepodległości podczas Wojny Rosyjsko-Tureckiej w l. 1877-1878.

Swisztow to miasto uniwersyteckie nad Dunajem ze 120 zabytkami archeologicznymi i pomnikami sztuki i architektury z XVII XIX w. W pobliżu znajdują się klasztor "Uspene Bogorodiczno" (Wniebowzięcia Matki Boskiej), Park Pomników, warownia "Nowe".

W mieście Łowecz szczególnie interesujące są: rezerwat architektoniczny "Warosza", stara gospoda w pobliskiej wsi Kykrina - "Kykrinsko Hancze" w którym został wzięty do niewoli przez Turków Wasił Lewski oraz. - w okolicach miasta - dwa rezerwaty przyrodnicze "Kruszina" i "Steneto".

Stara stolica Bułgarii Weliko Tyrnowo jest znana z wielu pomników kultury, muzeów i zabytków. Rezerwat architektoniczny "Arbanasi" znajduje się w spisie obiektów światowego dziedzictwa kulturalnego organizacji UNESCO. "Nikopolis ad Istrum" (Miasto Zwycięstwa położone nad Dunejem) zostało założone w II w. przez cesarza Trajana. W okolicy jest wiele monastyrów, które od wieków chronią ducha bułgarskiego patriotyzmu i tradycji.

Leżące nad brzegiem Dunaju miasto Ruse jest też zwane "małym Wiedniem". Jest tu wiele muzeów, cerkwi, pomników. Park przyrody "Rusenski Łom" to wspaniały teren turystyki pieszej, konnej i rowerowej. Tu znajdują się unikalne, włączone do rejestru UNESCO, "Iwanowski skalni cyrkwi" i skansen "Średniowieczne miasto Czerwen". W pobliżu Białej można zobaczyć arcydzieło bułgarskiego architekta i budowniczego majstra Kolio Ficzeto Most Belenski.

Malowniczo położony na brzegu rzeki Beli Łom, Razgrad, proponuje wspaniałe warunki wypoczynku i wiele zabytków do obejrzenia: największe bułgarskie znalezisko złotych monet w Muzeum Archeologicznym, meczet "Ibrahim Pasza", Wieża Zegarowa i ujęcie wody źródlanej "Momina czeszma" W pobliskim rezerwacie architektonicznym można zobaczyć ruiny rzymskiego miasta antycznego "Arbitus". Poza miastem znajduje się ok. 30 starych mogił, a w kompleksie Sborianowo t. zw. "Swesztarska Grobnica", pozostająca pod ochroną UNESCO.

Region Szumenski odznacza się bogatym dziedzictwem historycznym i kulturalnym. W mieście Szumen można znaleźć piękne budznki z okr. Bułgarskiego Odrodzenia, muzea i galerie. Poza miastem znajduje się monumentalny pomnik "Twórcy państwa bułgarskiego" i Twierdza Szumenska. W pobliżu znajdują się Pliska i Weliki Presław pierwsza i druga stolica Bułgarii. Niedaleko jest też "Patlejnskija manastir" jeden z prastarych ośrodków produkcji presławskiej, ręcznie rysowanej ceramiki i wyrobów ze szkła. "Madarskijat Konnik" to ogromna płaskorzeźba skalna będąca pod ochroną UNESCO.

W mieście Silistra, które jest spadkobiercą staro-rzymskiego Durostorum, warto zwiedzić muzea historyczne i etnograficzne, rezerwat archeologiczny, grobowiec rzymski z IV w. i twierdzę turecką "Medżid Tabija". Rezerwat przyrodniczy "Srebyrna" figuruje w rejestrze UNESCO terenów chronionych. Innym miastem tych terenów jest Dobricz, który także zapewnia pełnocenny wypoczynek.


 
2005-2010 BgTourInfo © All Rights Reserved