Nasze propozycje
BG
ENG
DE
RU
PL
 
  Bułgaria
  Historia
  Informacja turystyczna
  Morze Czarne
  Dunaj i Region Podbałkański
  Góry Stara Płanina – Bałkan
  Witosza i Dolina Strumy
  Dolina Róż i Trakia
  Góry Riła i Pirin
  Góry Rodopy

  100 miejsc turystycznych
  Tracy
  Bułgarskie klasztory
  Zabytki
  Źródła wód mieralnych
  Wczasy na Wsi
  Turystyka Łowiecka i
  Wędkarska
  Turystyka Ekologiczna

  Sofia
  Warna
  Płowdiw
  Burgas

  Foto-album
  Mapa strony
  Informacje o nas
VIII w. p.n.e Plemiona trakijskie. Greckie kolonie wzdłuż brzegów - Apolonia, Mesemwria, Odesos
V w. p.n.eOdryskie Carstwo Trackie
IV w. p.n.eCarstwo Seuthes III
I w. p.n.eW granicach Cesarstwa Rzymskiego – prowincje Mizja i Trakia
395Imperium Bizantyjskie
VI wOsiedlanie się plemion słowiańskich
VII wOsiedlanie się Prabułgarów
681 Pierwsze Państwo Bułgarskie, pod wodzą chana Asparucha ze stolicą Pliską
803-814Chan Krum podbija Serdikę (Sofię). Pierwsze prawodawstwo.
865 Przyjęcie chrześcijaństwa pod wodzą Św. Księcia Borysa I
885Rozpowszechnienie piśmiennictwa słowianobułgarskiego – dzieło Św. Św. Braci Cyryla i Metodego
893-917Car Symeon - "Złoty Wiek" Bułgarii. Stolica w Presławiu; największy rozrost terytorialny Bułgarii; niezależna bułgarska patriarchia; zwycięskie wojny z Bizancjum. Rozwój kultury.
1018Bułgaria w niewoli bizantyjskiej
1185-1187 Powstanie zbrojne Asena i Piotra. Drugie Państwo Bułgarskie.
1204Rozgromienie krzyżowców przez cara Kałojana
1218-1241Car Iwan Asen II – granice Bułgarii znów sięgają trzech mórz - Czarnego, Białego(Egejskiego) i Adriatyku. Niezależna bułgarska patriarchia.
1393Carstwo Tyrnowskie w niewoli tureckiej
1396Upadek Carstwa Widińskiego
ХVIII-ХIХ w.Okres Bułgarskiego Odrodzenia
1876Powstanie Kwietniowe (Aprilskie)
1877-1878Rosyjsko-Turecka Wojna Wyzwoleńcza
03.03.1878 Trzecie Państwo Bułgarskie. Sanstefański Traktat Pokojowy jednoczy bułgarskie ziemie – Mizję, Trację i Macedonię, bez Północnej Dobrudży, Białomorskiej Tracji, Niszkiego i Leskowskiego.
1878Berliński Traktat Pokojowy – podział Bułgarii. Zostają utworzone Księstwo Bulgaria (wasalne państwo podległe Imperium Osmańskiemu, ze stolicą w Sofii) i prowincja Wschodnia Rumelia.W granicach Imperium Osmańskiego pozostają: Macedonia, Soluńskie i Odrińskie. Regiony Pirotski i Wrański przekazane Serbii.
06.09.1885Zjednoczenie Księstwa Bułgaria i Wschodniej Rumelii.
1885Wojna Serbsko-Bułgarska – zwycięstwo wojsk bułgarskich.
1903Powstanie Ilindeńskie i Preborażeńskie
22.09.1908Niepodległość Bułgarii
1912-1913Wojna Bałkańska, wyzwolenie Tracji Południowej i Macedonii
1913Wojna Międzysojusznicza. Bułgaria została zaatakowana przez 5 państw, utrata terytoriow – Pierwsza Klęska Narodowa.
1915-1918Udział w I Wojnie Światowej
1919Niojski Traktat Pokojowy – Druga Klęska Narodowa
1940-1945Udział w II Wojnie Światowej
07.09.1940Porozumienie Krajowskie – zwrot Dobrudży Południowej
1941Wyzwolenie Macedonii i Tracji Południowej
05.09.1944ZSRR wypowiada wojnę Bułgarii. Sowietska okupacja kraju
08.09.1946Referendum przeciwko monarchii. "Republika Ludowa"
1989Początek przemian demokratycznych

Траки, Казанлък

Велико Търново, Царевец
Плевен, Панорама
София, Паметник на незнайния войн
2005-2010 BgTourInfo © All Rights Reserved