Nasze propozycje
BG
ENG
DE
RU
PL
 
  Bułgaria
  Historia
  Informacja turystyczna
  Morze Czarne
  Dunaj i Region Podbałkański
  Góry Stara Płanina – Bałkan
  Witosza i Dolina Strumy
  Dolina Róż i Trakia
  Góry Riła i Pirin
  Góry Rodopy

  100 miejsc turystycznych
  Tracy
  Bułgarskie klasztory
  Zabytki
  Źródła wód mieralnych
  Wczasy na Wsi
  Turystyka Łowiecka i
  Wędkarska
  Turystyka Ekologiczna

  Sofia
  Warna
  Płowdiw
  Burgas

  Foto-album
  Mapa strony
  Informacje o nas
Płowdiw
Pazardżik, Warwara, Batkunski monaster
Stara Zagora, Nowa Zagora, Czirpan
Kazanłyk
Kałofer, Paweł Bania
Chaskowo, Dimitrowgrad, Swilengrad
Karłowo, Bania
Panagiuriszte, Strełcza
Kopriwsztica, Klisura, Szczyt Bogdan
Sopot  

Jamboł (90 000 mieszk.) leży 135 m n.p.m. w północnej części Niziny Gornotrakijskiej. Znajduje się 300 km od Sofii i 105 km od Burgasu. Jest jednym z najstarszych miast bułgarskich. Osada tracka z tego okresu nosiła nazwę „Kabile”. W 293 r. cesarz rzymski Dioklecjan nadał miastu imię „Disopolis”. W 378 r. zostało ono zrównane z ziemią przez Gotów. W XI – XIV w. było znanym bułgarskim miastem o nazwach „Disopolis”, „Dyblino” i in. Jamboł był jednym z pierwszych miast bułgarskich podbitych przez najeźdźcę tureckiego w 1373 r., pomimo długiej i bohaterskiej obrony. Cerkiew „Św. Jerzego” została zbudowana w 1737 r. Armia rosyjska wyzwoliła miasto w styczniu 1878 r.

Muzeum Historyczne jest następcą stworzonej w 1886 roku w męskiej szkole pierwszej kolekcji. Obecnie Muzeum posiada cztery główne działy: Archeologii, Bułgarski gruntów XV-XIX wieku, Nowoczesne i Historii Współczesnej. Fundusze muzeum obejmuje około 90 000 eksponatów.

Rezerwat archeologiczny „Kabile” znajduje się 8 km na północ od Jambołu. Są to wykopaliska antycznego miasta trackiego „Kabile”. Był to ważny gospodarczy, religijny i kulturalny ośrodek, powstały w końcu II tysiącl. p. Chr. W 341 r. p. Chr. miasto zostało podbite przez cara Macedonii – Filipa II, ojca wielkiego wodza Aleksandra III Wielkiego Macedońskiego. Później Kabile było rezydencją carów trackich Spartoka i Skostoka. W 72-71 r. miasto zostało podbite przez Rzymian dowodzonych przez Marka Lukullusa. Wtedy Kabile przekształciło się w jeden z najważniejszych rzymskich obozów wojskowych w prowincji „Tracja”. Po chrzcie Bułgarii i ustanowieniu prawosławia oficjalną religią Kabile stało się siedzibą biskupstwa. W 1965 r. terytorium antycznego miasta Kabile zyskało miano obiektu pod ścisłą ochroną, pomnika kultury o znaczeniu krajowym i rezerwatu archeologicznego i architektonicznego.

Eski Dżamija jest drugim co do wielkości meczetem w Bułgarii. Wzniesiona w 1373 r. budowla ta ma trzy wejścia prowadzące do sali głównej, lecz dziś otwarte jest jedynie główne wejście. Wschodnia część oddzielona kotarą jest przeznaczona dla kobiet. Kopuła centralna ma wielkie i masywne kolumny, które podtrzymują łuki wznoszące się z czterech stron. Eski dżamija jest jedynym z najwspanialszych budynków w mieście. Została odrestaurowana z zachowaniem oryginalnych malowideł ściennych z XVII w.

Kościół "Św Spas i Świętego Aleksandra Newskiego" znajduje się 14 km od Jambołu na wzgórzu Bakadżik. Przechowuje się w niej pamiątkowy dokument z nazwiskami 900 rosyjskich i bułgarskich żołnierzy poległych w Wojnie Wyzwoleńczej. Cerkiew została otwarta we wrześniu 1884 r. Cerkiew ma bogaty zbiór ikon, drukowanych ksiąg i kościelnych przyborów wykonanych w Klasztorze Kijewsko-Peczorskim. Ikonostas („carskie wrota”) także został wykonany w Kijowie, przewieziony w częściach i zmontowany w Jambołe.

Ełhowo na lewym brzegu rzeki Tunja w południowo-wschodniej części Niziny Tracki między Góry Strandża i Sakar, 40 km od Jamboła. W mieście istnieje od czasów Traków pod nazwą Orudica. Rzymianie nazywali go Orudica ad Burgum, Słowian - Ianica (Ioanica). Muzeum Etnograficzne sklepie różnych etnograficznych dziedzictwem wszystkich regionie Strandża i Sakar. W pierwszej sali przedstawia główne działania - rolnictwo, uprawa winorośli, tytoniu, hodowli, rybołówstwa i myślistwa, a niektóre rzemiosła - miedzi i krawiectwa. Drugi Hall spotkała się z warunki mieszkaniowe. Trzecia sala jest tradycyjną odzież narażonych populacji. W czwartym pokoju są tradycyjne święta i zwyczaje. 
2005-2010 BgTourInfo © All Rights Reserved