Nasze propozycje
BG
ENG
DE
RU
PL
 
  Bułgaria
  Historia
  Informacja turystyczna
  Morze Czarne
  Dunaj i Region Podbałkański
  Góry Stara Płanina – Bałkan
  Witosza i Dolina Strumy
  Dolina Róż i Trakia
  Góry Riła i Pirin
  Góry Rodopy

  100 miejsc turystycznych
  Tracy
  Bułgarskie klasztory
  Zabytki
  Źródła wód mieralnych
  Wczasy na Wsi
  Turystyka Łowiecka i
  Wędkarska
  Turystyka Ekologiczna

  Sofia
  Warna
  Płowdiw
  Burgas

  Foto-album
  Mapa strony
  Informacje o nas
Plewen, Lukowit
Weliko Tyrnowo, Arbanasi, Gorna Oriahowica
Widin, Kozłoduj, Kuła
Szumen, Madara, Pliska, Weliki Presław
Swisztow, Park "Persina"
Klasztory w pobliżu Weliko Tyrnovo
Silistra, Tutrakan, Srebyrna
Park "Rusenski Łom", Skalne monastery

Park Narodowy "Rusenski Łom" obejmuje dolinę rzeki Bieli Łom i masywy leśne między wsiami Pisaniec i Nisowo. Jego celem jest ochrona tutejszych masywów leśnych, rzadko spotykanych zwierząt i cennych roślin włączonych do t.zw. Czerwonej Księgi. Interes wzbudza rosnąca na skałach śródziemnomorska roślinność krzewiasta. Spotyka się tu wiele gatunków rzadkich i chronionych ptaków. Bułgarskie Stowarzyszenie Ochrony Ptaków i Bird Life International ogłosili dolinę rzeki Bieli Łom miejscem ważnym dla ornitologii – OWM. Żyje tu także wiele ssaków, gryzoni i nietoperzy.

Skalne monastery istnieją od XII-XIV w., kiedy to było wielu mnichów pustelników. Przysposobili oni dla własnych celów naturalne jasknie, i w ten sposób powstały całe kompleksy klasztorów. Jest tam ponad 250 kościołów. Monaster w skałach "Sw. Archangeł Michaił" jest jednym z największych ośrodków kultury i literatury sakralnej w Bułgarii w XIII i XIV w. Malowidła ścienne z tamtego okresu zachowały się do dziś. Są one włączone do Wykazu Światowego Dziedzictwa Kulturalnego organizacji UNESCO.

Monaster skalny "Sw. Dymityr Basarbowski" jest jedynym działającym obecnie w Bułgarii męskim klasztorem wbudowanym w skały. Pierwsze źródła pochodzą z 1431 r. W XVI w. Był opuszczony przez mnichów, aż do 1937 r., kiedy to wybudowano tu kaplicę. W 1985 r. Odbyły się uroczystości 300 lat od śmierci św. Dymitra Basarbowskiego, który pochodził z pobliskiej wsi. Po zakończeniu Wojny Rosyjsko-Tureckiej 1774, rosyjski generał Sałtykow zabrał stąd relikwie św. Dymitra, i obecnie wbudowane są w srebrny sarkofag w Katedrze „Sw. Konstantyna i Eleny” w Bukareszcie.

Monaster bardzo dobrze się zachował i jest wyjątkowo piękny. Podwórzec tonie w kwiatach, krzewach i drzewach owocowych. W studni jest źródlana, lecznicza woda. U podnóża skał znajdują się dwa pomieszczenia i jadalnia dla gości. Z tarasu skalnego roztacza się wspaniała panorama na całą dolinę. Tam znajdują się cele w niszach skalnych, w których mieszkał wielebny Dymiter i inni mnisi oraz kościół w skale z rzeźbionym w drewnie ikonostasem. W naturalnej pieczarze został pochowany mnich Chrisant, który wznowił działalność klasztoru w 1937 r.

Średniowieczne miasto Czerwen. Pierwsze ślady obecności człowieka na tych terenach pochodzą z epoki kamiennej. Zamieszkiwali tu i Tracy, a Rzymianie osiedlili się w I w. Później Bułgarzy wznieśli w tych niedostępnych skałach średniowieczne miasto Czerwen. Było to jedno z najważniejszych centrów bułgarskich w XIII – XIV w. Rezerwat archeologiczny obejmuje pozostałości twierdzy, kościół – siedzibę biskupa i zamek bojarów. Można tu zobaczyć najlepiej zachowaną średniowieczną basztę w Bułgarii oraz obmurowane podziemne ujęcie wody.


 
2005-2010 BgTourInfo © All Rights Reserved