Nasze propozycje
BG
ENG
DE
RU
PL
 
  Bułgaria
  Historia
  Informacja turystyczna
  Morze Czarne
  Dunaj i Region Podbałkański
  Góry Stara Płanina Bałkan
  Witosza i Dolina Strumy
  Dolina Róż i Trakia
  Góry Riła i Pirin
  Góry Rodopy

  100 miejsc turystycznych
  Tracy
  Bułgarskie klasztory
  Zabytki
  Źródła wód mieralnych
  Wczasy na Wsi
  Turystyka Łowiecka i
  Wędkarska
  Turystyka Ekologiczna

  Sofia
  Warna
  Płowdiw
  Burgas

  Foto-album
  Mapa strony
  Informacje o nas
Plewen, Lukowit
Weliko Tyrnowo, Arbanasi, Gorna Oriahowica
Widin, Kozłoduj, Kuła
Szumen, Madara, Pliska, Weliki Presław
Swisztow, Park "Persina"
Klasztory w pobliżu Weliko Tyrnovo
Silistra, Tutrakan, Srebyrna
Park "Rusenski Łom", Skalne monastery

Ruse (180 000 mieszkańców) leży u ujścia rzeki Rusenski Łom do Dunaju. Miasto znajduje się 320 km. od Sofii i 200 od Warny. Znane było jako "Mały Wiedeń" ze względu na piękną, starą architekturę. Regionalne Centrum z wysoko rozwiniętego przemysłu i handlu. W Ruse działają Opera, Filharmonia, Teatr Dramatyczny "Sawa Ognianow" i Teatr Kukiełkowy. Miasto jest siedzibą Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Symfonicznej i Oratoryjno-Kantatowej "Marcowe Dni Muzyczne", Międzynarodowego Festiwalu Jazzowego oraz Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego.

Miasto powstało za czasów cesarza Wespazjana (6979 r.) jako twierdza, pod imieniem "Sexaginta Prista" (port 60-ciu okrętów). W Średniowieczu było ono ważnym centrum w państwie bułgarskim oraz, potem, główną "bramą północną" dla Imperium Tureckiego. W XIX w. Ruse stało się miastem o w pełni europejskim wyglądzie. Tu została położona pierwsza w Bułgarii linia kolejowa Ruse Warna (1866 r.), tu otwarto pierwszą szkołę morską (1881), stację meteorologiczną (1883). Ruse jest jedną z kolebek bułgarskiego ruchu wyzwoleńczego, tworzyło tu wielu architektów, pisarzy i malarzy, także zagraniocznych.

Muzeum Historyczne jest 5 działów: archeologii, geografii, etnografii, historii Bułgarii XIV-XIX wieku i współczesnej historii. Muzeum Transportu i Komunikacji, mieszczące się w budynku najstarszego dworca kolejowego w Bułgarii.

200 budynków to obiekty zabytkowe należące do funduszu Ruse dziedzictwo architektoniczne i historyczne, 12 były o znaczeniu krajowym. Warte obejrzenia są też Twierdza Lewentabia, Rusenska Mogiła, Pomnik Poległych w Wojnie Bułgarsko-Serbskiej (1885).

Pomnik Wolności wznosi się w centrum miasta, a został zaprojektowany przez architekta włoskiego Arnoldo Dzoki w 1909 r. Na kolumnie wznosi się postać kobiety która trzyma w swej lewej ręce miecz, a w wyci ągniętej prawicy dwa lwy. Jeden z nich rozerwał okowy, a drugi strzeże tarczy wolności. Za monumentem umieszczono dwa działa z Wojny Wyzwoleńczej.

Panteon Odrodzenia został wzniesiony w 1987 r., w setną rocznicę wyzwolenia Bułgarii. W marmurowej sali spoczywa 39 znanych działaczy bułgarskiego Odrodzenia wychowawców narodu, wodzów i partyzantów, a imiona pozostałych 453-ech są wyryte. W środku, pod pozłacaną kopułą pali się znicz. W 2001 r. dodano krzyż i wybudowano kaplicę.

Cerkwiew "Sw. Trojca" była wybudowana w 1632 r.na istniejących już pozostałościach dawnych katakumb, lub cerkwi. Dobudowywano ją stopniowo, i w 1797 r. ozdobiono malowidłami. Pod budynkiem są podziemia głębokie na 4,5 m., schodzi się tam po 22 schodach. Bogato rzeźbiony ikonostas pochodzi z 1807 r., a ikony były malowane w Moskwie. Po Wyzwoleniu wybudowano dzwonnicę. Obecnie jest tam 5 dzwonów, najstarszy pochodzi z 1899 r.

Dom-muzeum "Zahari Stojanow" została otwarta w 1978 roku w domu, zakupionych po śmierci Zachary Stojanow z żoną. Poniżej znajdują się przedmioty osobiste, pierwsze wydania jego dzieł.

Pałac Batenberga powstał w latach 1879 1882 wg projektu wiedeńskiego architekta Fridricha Grűnangera. Obecnie jest to Muzeum Historyczne z wieloma eksponatami, ze wspaniałymi ozdobami architektonicznymi we wnątrz.

Dom Kaliopy była własnością żony konsula pruskiego Marii Kalisz Kaliopy. Ma charakterystyczny styl fasady, przypominający budynki starego Płowdiwu.

Skarbnica Borowa datuje się z IV w. p.n.e. z czasów cara odprynskiego Kotisa I, a naczynia zostały wykonane w mieście Beos nad Morzem Marmurowym. Najpiękniejsze eksponaty to: trzy rytony bogate w ozdoby czary w kształcie rogu, byk, sfinks, dzbanuszek-ryton, srebrna duża misa.

Biała jest w centralnej części równiny Dunaju w pobliżu rzeki Jantry, 55 km. od Ruse. Jego nazwisko jest biały kolor skały w pobliżu, wieś została wymieniona po raz pierwszy w Turcji rejestr 1618. Podczas rosyjsko-tureckiej wojny Wyzwolenia od 29 lipca do 13 sierpnia w mieście jest siedziba rosyjskiego cesarza Alexander II. Most Kolio Ficzeto na rzeki Jantry zbudowany w 1865-1867, i jest ozdobiony rzeźbami. Muzeum wojny rosyjsko-turecka została odkryta w 1907 roku w przydomowym podwórku znajduje się grób pani Julia Wrevskaja. Miasta wieżą zegarową (1872) został pomyślany jako wieża starego kościoła, ale nigdy nie wykonuje tej roli.
 
2005-2010 BgTourInfo © All Rights Reserved