Nasze propozycje
BG
ENG
DE
RU
PL
 
  Bułgaria
  Historia
  Informacja turystyczna
  Morze Czarne
  Dunaj i Region Podbałkański
  Góry Stara Płanina – Bałkan
  Witosza i Dolina Strumy
  Dolina Róż i Trakia
  Góry Riła i Pirin
  Góry Rodopy

  100 miejsc turystycznych
  Tracy
  Bułgarskie klasztory
  Zabytki
  Źródła wód mieralnych
  Wczasy na Wsi
  Turystyka Łowiecka i
  Wędkarska
  Turystyka Ekologiczna

  Sofia
  Warna
  Płowdiw
  Burgas

  Foto-album
  Mapa strony
  Informacje o nas
Sofia
Witosza
Kjustendił, Osogowo, Dupnica, Newestino
Bankia, Słiwnica
Sandanski
Pernik, Żleb rzekę Erma, Zemenski monaster

Sofia jest stolicą Bułgarii i ma 1 182 000 ludności. Leży na równinie Sofijskiej na wys. 550 m. n.p.m. Jest oddalona od granicy z Serbią (Kalotino) o 55 km, z Macedonią (Gjuszewo) – o 115 km, z Grecją (Kułata) – 180 km. Bułg.-turecka granica (Kapitan Andreewo) znajduje się 315 km od Sofii, a bułg.-rumuńska (koło Ruse) – 325 km. Sofię łączą drogi międzynarodowe i powietrzne z większością stolic europejskich, z Istambułem jak i ze stolicami Bliskiego Wschodu. Dewizą miasta jest „Rośnie, lecz nie starzeje się”.

Pierwsze ślady życia na tych terenach to pozostałości osady z neolitu. W VIII w. p. Chr. wokół źródeł wody mineralnej powstał gród tracki. Po opanowaniu go przez Rzymian otrzymał nazwę „Serdika” (miasto plemienia Serdów). W tym okresie gród stał się centrum prowincji Tracja Wewnętrzna. Ocalał mimo najazdów Hunów, Gotów i in. Od połowy VI w. miasto nosiło nazwę „Triadica” i było ważnym centrum administracyjnym Imperium Bizantyńskiego.

W 809 r. znalazło się w granicach państwa bułgarskiego i otrzymało słowiańską nazwę Sredec. W 1382 r. zostało podbite przez najeźdźcę tureckiego. Wtedy prawosławne cerkwie były zniszczone a na ich miejsce pobudowano tureckie meczety, łaźnie i inne budowle. Sofia została wyzwolona 4 stycznia 1878 r. i mianowana stolicą Bułgarii 4 kwietnia 1879 r.

Central Hotel
Central Hotel is located in the very center of Sofia, near to most of the important administrative buildings, banks, trade centers, museums, cultural and architectural monuments. The hotel has 25 rooms and 3 flats - all modern and well equipped. The hotel offers rent-a-car, excursions and tours in Sofia and Bulgaria, shuttle service, airplane tickets bureau.
More Info

Chram–pomnik "Św. Aleksander Newski" będący symbolem stolicy Bułgarii. Fundamenty budowli zostały położone w 1882 r., a budowę ukończono w 1912. Jest to nie tylko symbol Sofii, lecz i największa cerkiew na Płw. Bałkańskim. Zachowana jest w stylu neobizantyńskim – pięcionawowy budynek na planie krzyża. Ma okrągłą centralną część a wejście frontowe jest z ciemnego marmuru. Miejsca tronowe są zdobione brazylijskim onyksem, a okna – alabastrem. Są tu trzy absydy ołtarzowe poświęcone Aleksandrowi Newskiemu, carowi Borysowi I Chrzcicielowi i świętym braciom Cyrylowi i Metodemu.

Wewnątrz są piękne malowidła ścienne pędzla największych bułgarskich i rosyjskich malarzy.Wyjątkowo cenne są ikony, freski i ogromne żyrandole. Ikona „Matki Bożej z Dzieciątkiem” z macicy perłowej ma cudowne właściwości. Wyjątkowo cennym eksponatem cerkiewnym jest kamyk z Golgoty przechowywany w puzderku z masy perłowej, z herbem Carstwa Bułgarskiego. W podziemiach świątyni znajduje się „Krypta” – filia skarbca starej sztuki bułgarskiej Galerii Narodowej. Zgromadzono tutaj ok. 300 eksponatów: ikon, fragmentów napisów ściennych, stare tkaniny i naczynia liturgiczne. Szczególnie cenna jest kolekcja ikon bułgarskich – najstarsze eksponaty pochodzą z IX w.

„Narodno sybranie” to siedziba bułgarskiego parlamentu. Podstawy bułgarskiej Konstytucji i Parlamentu ukształtowały się podczas Zgromadzenia Cerkiewno – Narodowego w Carygradzie (dzis. Istambuł), w 1871 r. i w ciągu lat działalności bułgarskiego ruchu rewolucyjno-wyzwoleńczego. Zgromadzenie w Oboriszte, 14 kwietnia 1876 r., które zadecydowało o wybuchu Powstania Aprilskiego, było pierwowzorem bułgarskiego parlamentu – Narodnego Sybrania. Oficjalnymi początkami parlamentaryzmu było Zebranie Założycielskie w mieście Weliko Tyrnowo (1879 r.), które opracowuje Tyrnowską Konstytucję – podstawowy dokument ustawodawczy w Bułgarii do 1947 r. Przyjął on zasadę rozdzielenia dwu władz.

Do tej pory władzę sprawowało 39 Zwykłych i 7 Wielkich Zebrań Narodowych, te ostatnie zwoływane są jedynie w momentach ważnych decyzji państwowych i zmian w Konstytucji. Siódme „Weliko Narodno Sybranie” w dniu 12 lipca 1991 r. uchwaliło dzisiejszą Konstytucję Republiki Bułgarii. Budynek będący siedzibą Zebrania Narodowego ma wartość historyczną i jest pomnikiem kultury. Został zbudowany w latach 1884 – 1886 w stylu neorenesansowym.

Cerkiew „Św. Sofia” została wzniesiona na pozostałościach z czasów rzymskich do połowy VI w. Istniał tu także amfiteatr rzymski, na arenie którego rozgrywały się walki gladiatorów. Potem w miejscu tym istniało kilka świątyń, niszczonych przez Hunów i Gotów. W czasach II Bułgarskiego Carstwa jest siedzibą metropolity i daje swe imię miastu. Pod panowaniem tureckim była przebudowana na meczet, malowidła ścienne zostały zniszczone, dobudowano minarety. W XIX w. zrujnowało ją trzęsienie ziemi i odbudowano ją jako świątynię chrześcijańską dopiero po odzyskaniu niepodległości przez Bułgarię. Pełne odrestaurowanie budynku zakończyło się w 1930 r.

Cerkiew jest jednym z najcenniejszych pomników architektury chrześcijańskiej na Bałkanach. Bułgarzy wierzą, że cudowna siła św. Zofii w ciągu wieków broniła ich stolicę od nieprzyjaciół i klęsk żywiołowych. Za cerkwią znajduje się grób wielkiego pisarza bułgarskiego – Iwana Wazowa.

Pomnik Nieznanego Żołnierza został wzniesiony w 1981 r. i jest usytuowany koło cerkwi „ś. Sofia”.

Rotunda "Św. Jerzego" została ogłoszona pomnikiem kultury przez UNESCO. Jej początki datują się jeszcze z czasów rzymskiej twierdzy Serdiki. Była niszczona przez Hunów, a Turcy przebudowali ją na meczet. Na jej ścianach odkryto trzy warstwy średniowiecznych fresków z X w., przedstawiających 22 proroków. Kopuła pochodzi z XIV w. i przedstawia Chrystusa otoczonego przez 4 aniołów. Na wschód od rotundy rozciągają się wykopaliska osady rzymskiej.

Narodowe Muzeum Historyczne została założona w 1973 r. i jest ponad 533 000 eksponatów z czasów prehistorycznych aż po współczesność. Eksponatów sklepu piętrze od starożytności do czasów średniowiecza i zawiera skarby złota i srebra, ceramiki i znaleziska archeologiczne. Na pierwszym piętrze jest do sztuki religijnej, bułgarski Odrodzenia i obejmuje stroje narodowe, dywany i meble z tego okresu.

Narodowe Muzeum Archeologiczne sklep trackie, greckie i rzymskie artefaktów. Położony w centrum w budynku "Buiuk Meczet" (Wielki Meczet) z XV wieku.

Narodowy Pałac Kultury est największym wielofunkcyjny kompleks w Europie Południowo-Wschodniej. Usytuowany w samym centrum stolicy, posiada 13 sal i 55 konferencyjnych i sal wystawowych. Wyposażenie techniczne nadaje się do kongresów, konferencji, koncertów, wystaw, targów, itp.

Państwowa Galeria Malarstwa - idea zorganizowania galerii malarstwa bułgarskiego powstała jeszcze przed I Wojną Światową, lecz jej realizacja była możliwa dopiero w latach 30-tych XX w. Po II Wojnie rozpoczęły się intensywne poszukiwania cennych obrazów na terenie całej Bułgarii, ich rezultatem jest kolekcja ponad 2 000 obrazów. Wkrótce potem zostaje podpisany dokument prawny i statut Państwowej Galerii Malarstwa. Sofijski Gminny Urząd Miasta także posiada zbiór ok. 3000 dzieł największych artystów-malarzy z okresu po Wyzwoleniu Bułgarii i z lat 20-tych zeszłego wieku.

Narodowe Muzeum Etnografii powstało w 1892 r. Mieści się w byłym Pałacu Carskim – zabytkowym budynku z końca XIX w., w centrum Sofii. W skład jego kolekcji weszło ponad 50 000 eksponatów z okr. XVII – XX w. z terytorium całego kraju. Jest zorganizowany na wzór zachodnioeuropejskich muzeów tego typu. W pierwszych dziesięcioleciach XX w. zyskał miano najbogatszych zbiorów tego typu na Bałkanach. Muzeum jest działającym centrum kulturalno-oświatowym.

Narodowe Muzeum Wojskowo-historyczne jest częścią pierwszego bułgarskiego Muzeum Narodowego, które zostało rozdzielone w 1906 r. W 1968 r. otrzymało statut instytucji państwowej z obecną nazwą. W ciągu wieków zostało zebranych i zbadanych ponad milion eksponatów – świadków wydarzeń historii bułgarskiej i europejskiej. Dysponuje powierzchnią wystawową 5000 m kw. i zewnętrznym terenem ekspozycji ok. 40 dka. Są tu sale wystaw tymczasowych, sale konferencyjne, szkoleniowe i in.

Muzeum Narodowe "Ziemia i ludzie" znajduje się w odnowionym budynku - pomnik kultury, wybudowany w 1898 roku w zbiorach 20 000 różnych minerałów z całego świata jest z darowizn od firm i osób prywatnych.

Muzeum Narodowe Historii Naturalnej zostało założone w 1889 roku i jest najbogatszym naturalnym muzeum nauki na Półwyspie Bałkańskim. W trzy główne działy: geologia, zoologia i botanika ponad 400 gatunków ssaków, ponad 1200 gatunków ptactwa, setki tysięcy owadów i innych bezkręgowców.

Muzeum Kultury Fizycznej i Sportu przedstawia historię Bułgarii sportu i doskonałości w Bułgarii sportowców. Istnieje ponad 500 eksponatów i fotografie, kopię pierwszej rowery bułgarski, motocykli i wyścigowych zespołów znanych sportowców, biblioteka puchary i medale.

Kościoła Narodowego Historycznego i Muzeum Archeologiczne Święty Synod bułgarskiej Cerkiew prezentuje kultury duchowej poprzez różnorodne rękopisów i inkunabułów, cennych ikon i grafik, talerze, zabytki kościelne i zabytki sztuki chrześcijańskiej. Ekspozycja muzeum obejmuje modele znanych kościołów, obrazy godne uwagi zabytki kościelne.

Teatr Narodowy "Iwan Wazow" mieści się w budynku z lat 1906-07, utrzymanym w stylu barokowym i bogato zdobionym figurami z mitologii greckiej. Fresk i apokryf nad frontonem przedstawiają Apollona i Muzy, a podwójne kolumny z dwóch stron budynku – boginię Nike w rydwanie. Wystrój wnętrza teatru został odrestaurowany po zniszczeniu pożarem w 1929 r. Kurtyna sceny głównej była wykonana w mieście Panagjuriszte i przedstawia sceny z baletu „Żar-Ptica” Igora Strawińskiego. Wokół fontanny przed teatrem spotykają się miłośnicy gry w szachy.

Plac „Sławejkow” jest jednym ze starych, historycznych miejsc w Sofii. 11 lutego 1515 r. Turcy zabili bułgarskiego świętego - Św. Jerzego z Kratowa. Legenda głosi, że co roku w tym dniu na kamieniach placu pojawia się krew bułgarskiego bohatera upamiętniając jego męczeńską śmierć. Po Wyzwoleniu plac został rozszerzony, wokół wybudowano nowe domy z ogrodami, w jednym z nich mieszkał znany bułgarski pisarz i społecznik – P.R. Sławejkow. Po jego śmierci plac otrzymał nazwę od jego nazwiska. W latach 20- i 30-ych XX wieku pojawiły się dzisiejsze budynki ze sklepami na parterze. Ruch samochodowy jest zabroniony i Plac Sławejkow stał się ożywionym miejscrm spacerów i ulubionym miejscem bukinistów.

Uniwersytet Sofijski „Św. Kliment Ochridski - początki bułgarskiej oświaty datują się z IX w. W okresie bułgarskiego Odrodzenia rodzi się idea Szkoły Wyższej. W końcu 1888 r. kurs wyższej pedagogiki przekształca się w Szkołę Wyższą, która stopniowo przeradza się w Uniwersytet. Z latami staje się on centrum cieszącym się dużym autorytem na Bałkanach i w pełni rozwiniętą, o europejskim charakterze, uczelnią. Gmach główny Uniwersytetu Sofijskiego „Sw. Kliment Ochrydzki” jest jedną z zabytkowych, reprezentacyjnych budowli stołecznych. Został on sfinansowany przez dwóch fundatorów – braci Ewłogiego i Christo Georgiewych.

Ruska cerkiew “Św Mikołaja” była wybudowana w 1913 r. Jej nazwa pochodzi stąd, że swoim stylem przypomina cerkwie Moskiewskie z XVII w. Także wnętrze i malowidła ścienne są zachowane w tradycyjnym stylu moskiewskim. Robią wrażenie kompozycja i interesujące rozwiązania architektoniczne. Wokół kopuły głównej znajdują się cztery mniejsze, położone symetrycznie. Kopuły „ruskiej cerkwi” są pozłacane. W latach 1921 – 1950 zwierzchnikiem chramu był archiepiskop Serafim. Pochowano go w krypcie pod cerkwią, w marmurowym grobowcu. Istnieje podanie, że jeśli ktoś powierzy mu swą prośbę – zostanie ona spełniona.

Synagoga w Sofii został zbudowany w 1909 roku i jest trzecim co do wielkości w Europie po tych w Budapeszcie i Amsterdamie. Został zaprojektowany przez austriacki architekt Gryunander w hiszpańskim stylu mauretańskim i przypomina synagoga w Wiedniu, zniszczona przez Niemców.

Cerkiew Bojanska znajduje się u podnóży łańcucha Witosza, w dzielnicy Bojana. Zdobiona jest wspaniałymi malowidłami średniowiecznymi i jest dobrze zachowanym pomnikiem architektury z okresu feudalizmu. Freski pochodzą z 1259 r. i są arcydziełem sztuki tamtego okresu. Postaci fundatorów - Sewastokratora Kałojana i jego żony Desisławy w bogatych, świątecznych szatach są przedstawione na jednym z fresków. Interesujące są także portrety cara Konstantina i carycy Iriny – ze wszystkimi detalami w rysunku twarzy i części garderoby. Jak na czasy, gdy malarstwo portretowe dopiero zaczynało się rozwijać – są to prawdziwe arcydzieła. W ciągu wieków świątynia ta opustoszała. W 1987 r. została zrekonstruowana i obecnie jest obiektem chronionym przez UNESCO.

Ogród zoologiczny w Sofii został założony w 1888 r. w parku byłego pałacu carskiego. Ówczesny car Ferdynand interesował się kolekcjonowaniem dzikich zwierząt. Na jego polecenie wydzielono teren na ogród zoologiczny i wzbogacano zbiór o nowe ekzemplarze. Pierwsze lwy przywieziono w 1892 r. Dziś w sofijskim ogrodzie hoduje się wiele zwierząt będących rzadkością.

Jezioro Panczerewsko jest wspaniałym miejscem wypoczynku, spacerów i pikników. Znajduje się 15 km od Sofii, w kierunku ski - kurortu Borowca i łańcucha górskiego Riła. Na tym zbiorniku o długości 5 km można uprawiać kajakarstwo i inne sporty wodne. Wokół jest wiele domów wypoczynkowych, tras turystycznych, parków z kawiarniami i barkami i kilka źródeł mineralnych.

Witosza jest najczęściej odwiedzanym łańcuchem górskim w Bułgarii. Jest to jeden z symboli stolicy kraju. Szczyt „Czerni Wrych” (2290) plasuje Witoszę jako czwarte co do wysokości góry w Bułgarii. Unikalnym fenomenem przyrody są tu kamienne rzeki moren (okrągłych kamieni granitowych). W wysokich górach zima trwa tu do 7 mies, latem jest tylko w lipcu i sierpniu. Najbardziej deszczowe miesiące to lipiec i grubości pokrywy śnieżnej kształtuje się w marcu. Największą rzeką wypływającą z Witoszy jest Struma. W górach tych nie ma jezior.
Informacje dotyczące

Dragalewski monaster jest położony u stóp łańcucha Witosza, w pobliżu sofijskiej dzielnicy Dragalewcy, wśród malowniczych lasów bukowych. Powstał on ok. 1345 r. i został nazwany „Carskim Klasztorem”. Uległ zniszczeniu w 1382 r. podczas opanowywania Sofii przez Turków. Odbudowany w XV w. stał się centrum Sofijskiej Szkoły Literackiej. W XVII w. Monasterze Dragalewskim utworzono szkołę przyklasztorną. Był on także centrum patriotzymu i działalności wyzwoleńczej w okręgu sofijskim. Obecnie jest zaliczany do bezcennych zabytków – pomników kultury.

Klasztorna cerkiew „Wniebowzięcia Matki Boskiej" („Boliarska cerkiew”) - została zbudowana jeszcze przed zaborem tureckim. W 1932 r. dobudowano drugi kościół „Sw. Mina”, i dziś obie cerkwie są połączone. Cerkiew jest zdobiona pięknymi malowidłami ściennymi. Monaster Dragalewski był ważnym ośrodkiem piśmiennictwa religijnego i posiadał znaną szkołę kopiowania dawnych ksiąg (skryptorium). Pochodzi stąd wiele wyjątkowo cennych rękopisów.

Kremikowski monaster „Św. Jerzego Zwycięzcy" to klasztor średniowieczny położony 4 km od dzielnicy Sofii – Kremikowcy. Był wzniesiony w okresie II Carstwa Bułgarskiego, zburzony przez Turków w 1382 r. i na nowo odbudowany w 1493. Zachował się kociół klasztorny „Św. Jerzego” z malowidłami ściennymi z 1493 r. Przedstawiono na nich patrona - Św. Jerzego, na białym koniu, który przebija kopią smoka. Ciekawe są też freski przedstawiające św. św. Konstantyna i Elenę oraz portret zbiorowy ktitorów z 1493 r. Cennym eksponatem jest księga „Kremikowsko Ewangelie” – piękny rękopis z XV w.


























 
2005-2010 BgTourInfo © All Rights Reserved