Nasze propozycje
BG
ENG
DE
RU
PL
 
  Bułgaria
  Historia
  Informacja turystyczna
  Morze Czarne
  Dunaj i Region Podbałkański
  Góry Stara Płanina – Bałkan
  Witosza i Dolina Strumy
  Dolina Róż i Trakia
  Góry Riła i Pirin
  Góry Rodopy

  100 miejsc turystycznych
  Tracy
  Bułgarskie klasztory
  Zabytki
  Źródła wód mieralnych
  Wczasy na Wsi
  Turystyka Łowiecka i
  Wędkarska
  Turystyka Ekologiczna

  Sofia
  Warna
  Płowdiw
  Burgas

  Foto-album
  Mapa strony
  Informacje o nas
Tracy to prastare plemiona zamieszkujące niegdyś tereny dzisiejszej Bułgarii, które pozostawiły tutaj ślady swej bogatej kultury. Terminem Tracy dzisiejsza historiografia obejmuje zbornie plemiona, które zasiedlały Europę Południowo-Wschodnią od epoki neolitu do wczesnego Średniowiecza. Stanowiły one najstarszą ludność półwyspu Bałkańskiego, a ich liczba dochodzi do ok. 90 grup plemiennych: Odrisi, Mizi, Geti, Tribali, Witini ... Zajmowały się one uprawą roli i rzemiosłem, a także handlem.

Wg „Iliady” Homera plemiona trackie brały udział w Wojnie Trojańskiej (ok. 1250 r. p.n.e.) pod wodzą cara Rezosa. Pierwsi założyli swoje państwo Odrisi (lata 70-te VI w. p.n.e.). Od IV do II w. p.n.e. Tracy pozostawali pod władzą państwa Macedończyków, potem – Cesarstwa Rzymskiego, a po jego rozpadzie – pozostali w Bizancjum.

Długotrwałe zabory i barbarzyńskie najazdy odbiły się negatywnie na narodzie Traków. Większość ludności została wyniszczona lub uległa asymilacji. Po założeniu państwa bułgarskiego w 681 r. ziemie trackie znalazły się w jego granicach. Była to jedna z trzech narodowości, które dały początek narodowi bułgarskiemu.

Tracy stworzyli bogatą i oryginalną kulturę materialną. Bliskie kontakty, jakie podtrzymywali ze światem Egejsko-Anatolijskim, wywarły wpływ i są widoczne w zabytkach kultury megalitycznej, metalurgii i sztuki kowalstwa, grobowcach.

W wierzeniach Traków łączyły się dwa elementy – słoneczny i ziemski początek świata. W panteonie Traków władzę sprawowała bogini-matka Bendida lub inaczej – Zerintia. Jej syn i małżonek - Zalmoksis - był bogiem umierającej i rodzącej się na nowo przyrody. Tracy posiadali silnie rozwinięty kult zmarłych. Zmarły władca stawał się równy bogom, a jego grobowiec – świątynią. Ceremonie pogrzebowe były złożone i wciąż jeszcze nie są one do końca zbadane.

W zależności od kultu ziemi lub ognia istniały dwa rodzaje ceremonii pogrzebowych – pochówek lub palenie zwłok na stosie. W pierwszym przypadku zmarli byli chowani we wnękach skalnych lub wyciosanych niszach. Znane są komory skalne o kopulowym lub płaskim sklepieniu. Do komory prowadził korytarz. Potem komory były zamykane i zasypywane.

Tracki orfizm łączył dionizyjski kult dwu elementów - ziemi i słońca i był poświęcony kultowi boga Dionizosa. Jego centrami od połowy II tysiąclecia p.n.e były Delfy i Samotraki. Rozwijał się on dwupoziomowo: dla arystokratów i dla ludu. Pierwszy poziom obejmował wtajemniczenie w kult i dogłębne studia filozoficzne. Podstawą była filozofia samodoskonalenia, a ten, kto zdołał opanować arkana wtajemniczenia i przejść przez wszystkie próby, stawał się małżonkiem Wielkiej Boginii Matki i był równy bogom. Dlatego wszyscy władcy Traków byli jednocześnie carami, kapłanami i bogami.Dolin Władców Trackich
W regionie Kazanłyszkim jest wiele zabytków z epoki trackiej. Tutaj znajdowała się stolica cesarza Sewta III – Sewtopolis, Grobowiec Kazanłyszki, grobowce Goljama Kosmatka, Swetica, Ostrusza, Szuszmaniec, Grifoni, Helwecja i in., nie mające odpowiedników w starożytnym budownictwie.
Informacje dotyczące
Panagjurski złoty skarb
Panagjurski złoty skarb złoto to rzadkie znalezisko archeologiczne, pomnik kultury z epoki helleńskiej. Odkryte w 1949 r., składa się z dziewięciu bogato zdobionych naczyń, o łącznej wadze 6 kg i 164 g. Największe naczynie to amfora z uchem w kształcie centaura. Na dnie jest przedstawiona scena z małym Herkulesem, duszącym dwa węże. Pięknie zdobiona fiala – maska w formie twarzy ludzkiej, o średnicy 25 cm, waży 846 g i jest największym i najcięższym przedmiotem tego typu pochodzącym z czasów antycznych.
Informacje dotyczące
Perperikon
Znajduje się we Wschodnich Rodopach, 15 km od miasta Kyrdrzali, na wzniesieniu skalnym o wys. 470 m. W pobliżu przepływa złotonośna rzeka Perperiszka, która uformowała 10-kilometrową żyzną dolinę. Przy jej ujściu do zalewu „Studen Kładenec” leży piękne uzdrowisko. Wzdłuż rzeki są znaleziska archeologiczne z różnych epok rozmieszczone wokół centrum - Perperikon. Archeologiczny kompleks składa się z dużej sanktuarium, święte miasto i twierdzę. Podobno był znany w starożytnej świątyni Dionizosa, których kapłańskiej rodziny były plemię trackie Besi.
Informacje dotyczące
Rezerwat archeologiczny „Kabile”
Rezerwat archeologiczny „Kabile” znajduje się 8 km na północ od Jambołu. Są to wykopaliska antycznego miasta trackiego „Kabile”. Był to ważny gospodarczy, religijny i kulturalny ośrodek, powstały w końcu II tysiącl. p. Chr. W 341 r. p. Chr. miasto zostało podbite przez cara Macedonii – Filipa II, ojca wielkiego wodza Aleksandra III Wielkiego Macedońskiego. Później Kabile było rezydencją carów trackich Spartoka i Skostoka. W 72-71 r. miasto zostało podbite przez Rzymian dowodzonych przez Marka Lukullusa. Wtedy Kabile przekształciło się w jeden z najważniejszych rzymskich obozów wojskowych w prowincji „Tracja”.
Informacje dotyczące
Rezerwat Historyczne i archeologiczne "Sborianowo"
Rezerwat położony jest 10 km. od Isperih w kanionie rzeki Krapinetz. Pierwsze oznaki życia w tych miejscach były pod koniec epoki kamienia. Trackich plemion Getry zawrócić w centrum politycznym, kulturalnym i religijnym. Rezerwat obejmuje ponad 140 badań archeologicznych i zabytków kultury w trackie, Bułgarzy, chrześcijanami i muzułmanami, a niektóre z nich działają do dziś.
Informacje dotyczące
Tatul
Tatul jest położony 15 km na wschód od Momcziłgrad, jeden z najbardziej imponujących budowli megalitycznych w bułgarskiej ziemi. Kompleks składa się z dawnej świątyni pogańskiej i średniowiecznej warowni. Sanktuarium z XII wieku pne., ofiar starożytnych trackich bogów. Środkowej i najwyższe miejsca skaliste szczyt zajmują dwa groby pocięte na skale, do którego woda wyrzeźbione w skale schody. Wiele z nich jest skupionych wokół miejsc kultu religijnego.
Informacje dotyczące
Tracki Art Museum w w. Ałeksandrowo
Museum otwarte w 15.05.2009, w obecności Jego Wysokości Kiko - Księstwa Japonii, został zbudowany z pomocy finansowej z Japonii. Tracki dziedzictwa kulturowego w regionie jest reprezentowany przez ruchomych zabytków kultury, obejmujący okres od końca epoki żelaza. Zwiedzający mogą zapoznać się z najbardziej znaczących stanowisk archeologicznych we Wschodniej Rhodopes, Sakar i doliny rzeki Marica.
Informacje dotyczące
Tracki grobowiec w wieś Mezek
Wioska Mezek znajduje się na granicy bułgarsko-greckiej, 10 km. od Swilengrada. Tracki grobowiec kopułą został otwarty w 1931 roku, został zbudowany w IV wieku przed Chrystusem. i jest największym i zakonserwowane grób tego rodzaju. Jest imponujący budowy suchego murowane, duże głazy są związane z żelaza i wsporniki dąb, grób jest pokryta 15-wał pieszo. Jego całkowita długość wynosi 30 metrów, korytarza wynosi 21 m. szerokości i 1,60 m wysokości 2,60 m znaleziono wiele przedmiotów ze złota, srebra, brązu, żelaza, szkła, fajansu i gliny z IV-III wieku pne.
Informacje dotyczące
Tracki grobowiec w wieś Staroseł
Grobowiec w Staroseł stanowi archeologiczną sensację, jest to największy zachowany tracki zespół budowli ze świątynią – mauzoleum. W V wieku pne. tu znajdował się starożytne trackie rozliczeń z potężnych wodzów i bogatych arystokratów. Istnieją jeszcze 9 kopce z unikalnymi elementami architektonicznymi i bukiety kwiatów. Grób jest imponująca, imponujący kamienny mur, schody parady, korytarz i religijnych miejscu. Wejście jest z płyt z tworzyw sztucznych i dekoracji kolorowe, ogromne okrągłe dome camera jest polukoloni i kolorowe ozdoby
Informacje dotyczące
Tracki grobowiec w Strełcza
Strełcza znajduje się 40 km na północ od Pazardżik, 60 km od Płowdiw i 100 km na wschód od Sofii. Tracki grobowiec kopułą pochodzi z V wieku pne. od plemienia Bessi. Kompleks składa się z grobowca i świątyni mauzoleum-sanktuarium. W grobowcu odkryto rydwan szkielety koni z amunicją i ceramiki.
Informacje dotyczące
Tracki grobowiec w wieś Swesztari
Grobowiec została w 1982 roku. Składa się z korytarza i trzech komór kwadratowych. Rytuał uświęcenia króla przedstawione częściowo ściany pod sklepieniem komory. Książę na koniu, z dwoma miecza wsporników, jest to niezgodne z bogini, która przyniosła mu złotą koronę, a następnie przez cztery kobiety z darami. Królewskiego grobowca w Swesztari został uznany przez UNESCO do światowego dziedzictwa.
Informacje dotyczące
 
2005-2010 BgTourInfo © All Rights Reserved