Nasze propozycje
BG
ENG
DE
RU
PL
 
  Bułgaria
  Historia
  Informacja turystyczna
  Morze Czarne
  Dunaj i Region Podbałkański
  Góry Stara Płanina – Bałkan
  Witosza i Dolina Strumy
  Dolina Róż i Trakia
  Góry Riła i Pirin
  Góry Rodopy

  100 miejsc turystycznych
  Tracy
  Bułgarskie klasztory
  Zabytki
  Źródła wód mieralnych
  Wczasy na Wsi
  Turystyka Łowiecka i
  Wędkarska
  Turystyka Ekologiczna

  Sofia
  Warna
  Płowdiw
  Burgas

  Foto-album
  Mapa strony
  Informacje o nas
Sofia
Witosza
Kjustendił, Osogowo, Dupnica, Newestino
Bankia, Słiwnica
Sandanski
Pernik, Żleb rzekę Erma, Zemenski monaster

Witosza jest najczęściej odwiedzanym łańcuchem górskim w Bułgarii. Jest to jeden z symboli stolicy kraju. Szczyt „Czerni Wrych” (2290) plasuje Witoszę jako czwarte co do wysokości góry w Bułgarii. Unikalnym fenomenem przyrody są tu kamienne rzeki moren (okrągłych kamieni granitowych), o dł. do 2 km i do 50 m szerokości. Witosza jest kołyską zorganizowanego ruchu turystycznego w Bułgarii. Na apel znanego pisarza Aleko Konstantinowa, 27.08.1895 r. odbywa się pierwsza zorganizowana wyprawa na Czerni Wrych. Głównymi centrami turystyki są tu Aleko i Złatni Mostowe.

Łańcuch górski Witosza ma powierzchnię 278 km. kw. i dzieli się na cztery główne pasma wzniesień. W Północnej Witoszy znajdują się „Złatni Mostowe”, Kniażewo i Simeonowo. Kolejka linowa prowadzi do schroniska „Aleko”. Wschodnia Witosza graniczy z Płaną. Tutaj są szczyty „Goliam Rezen”(2277), „Małyk Rezen”(2191), „Goliam Kupen”(1930), rezerwat przyrody „Bistriszko Braniszte” oraz uzdrowisko i ośrodek narciarstwa – Aleko. Pasmo południowo-zachodnie jest największe. Jest tu najdłuższa jaskinia w Bułgarii - „Duchłata” i źródło krasowe „Żiwata woda”. Północno-zachodnie pasmo rozciąga się do Lulinu.

W wysokich górach zima trwa tu do 7 mies, latem jest tylko w lipcu i sierpniu. Obserwuje się inwersję klimatyczną – kiedy Sofia jest pokryta gęstą mgłą i jest zimno, na Witoszy świeci słońce i jest ciepło. Najbardziej deszczowe miesiące to lipiec i grubości pokrywy śnieżnej kształtuje się w marcu. Największą rzeką wypływającą z Witoszy jest Struma, która wpada do Morza Marmurowego. W górach tych nie ma jezior.

Witosza to łańcuch o charakterze kopulastym, utworzony przez najwyższe szczyty – Czerni Wrych i dwa Rezena. W efekcie działalności człowieka uległa ona znacznym przemianom. W ciągu ostatnich 400 lat został zniszczony w puszczy w górach. Rezerwat "Witosza" obejmuje tereny od „Uszite – Czerna Skała” do Czerni Wrych. W 1977 r. dyrektor generalny UNESCO ogłosił Witoszę rezerwatem biosfery. Pomimo położenia w pobliżu milionowego miasta park umożliwia egzystencję rzadko spotykanym zwierzętom.

Rezerwat "Bistriszko braniszte" został utworzony w 1934 r. Pod ochroną rośnie tu naturalny las świerkowy inne rośliny wysokogórskie. W 1977 r. tereny te stały się Rezerwatem Biosfery, zgodnie z Międzynarodowym Programem UNESCO „Człowiek i biosfera”. Leży on na północno-wschodnich zboczach Witoszy. Unikalnym dziwem przyrody są tutejsze „kamienne rzeki” – dwa koryta wypełnione ogromnymi odłamkami skalnymi. Ruch turystyczny jest dozwolony jedynie po wytyczonych trasach pieszych.

Rezerwat "Torfeno braniszte" to chronione pokłady torfu w wysokim paśmie Witoszy. Grubość pokładów dochodzi do 2 m, datują się one na 1500 lat. Dostęp do tego rezerwatu jest wzbroniony.


 
2005-2010 BgTourInfo © All Rights Reserved