Предложения за туризъм Включване в сайта WIFI Bulgaria Info
BG
ENG
DE
RU
PL
 
  За България
  История
  Туристическа информация
  Черно море
  Река Дунав и Предбалкана
  Стара планина - Балканът
  Витоша и Струма
  Средна гора и Тракия
  Рила и Пирин
  Родопите

  100 туристически обекта
  Съкровищата на траките
  Българските манастири
  Паметници на UNESCO
  SPA курорти
  Селски туризъм
  Ловен туризъм
  Еко - туризъм

  София
  Варна
  Пловдив
  Бургас

  Фотоалбум
  Карта на сайта
  Партньорска програма
  За нас
България е сравнително малка по площ страна, но с изключително разнообразни природни богатства. България е сред страните с най-голямо биологично разнообразие в Европа - около 5% от общия брой животински видове. Тук са намерили подслон 94 вида бозайници, 383 птици, 36 влечуги, 16 земноводни, 207 черноморски и сладководни риби, около 27 000 насекоми и други безгръбначни

567 вида безгръбначни (около 23% от всички известни видове), над 1500 насекоми, 29 вида черноморски и сладководни риби, 2 вида змии, 78 вида птици са в списъка за глобално застрашените видове на Световния съюз за защита на природата (IUCN). Сред тях са 10 вида едри бозайници, като черноморският тюлен-монах, видрата, делфиновите подвидове морска свиня и афала, дива коза, кафява мечка, вълк и европейски петнист пор.

Българските гори покриват около 3 900 000 хектара, 60 % с естествен произход. Виреят над 3 750 вида висши и над 6 500 низши растения, 200 ядливи гъби и неколкостотин местни лекарствени растения. Като редки за флората и фауната са категоризирани повече от 700 висши растения.

Българските земи, разположени на важния кръстопът между Европа и Азия, са заселени от дълбока древност. Траки, древни гърци, македонци, римляни, византийци, турци, славяни, българи оставят своя отпечатък. Варненският халколитен некропол е най-старото обработено злато в света, на 6 000 години. Стотиците тракийски гробници са неповторими образци на материалната и духовна култура. Много са и гръцките, римски и византийски паметници от античността и ранното средновековие.

Българите наследяват и обогатяват тази висока култура. Те дават на света своя календар, първата азбука на славянски език на Светите братя Кирил и Методий, славяно-българският превод на свещенните книги, Мадарския конник. Народното творчество е запазило до днес свежестта на народните обичаи, песни и занаяти.

България разполага с редица красиви, богато озеленени курорти с ценни минерални води. В страната има над 500 лечебни минерални извора. В тях функционират балнео и физиолечебници, санаториуми, поликлиники, плажове и басеини.
Слънчев бряг, Черно море
Дунав, Видин
Балкан, Стара планина
Пирин, Банско
2005-2022 BgTourInfo © All Rights Reserved